Aankomende nesten

Deze pagina geeft een overzicht van aanstaande nesten. Klik voor meer informatie op de blauwe teksten.

This page show’s upcomming litters. Click on the blue tekst for more information.

 

******************************************************************************************************

There ar no pregnant LaPerm lady’s at this moment. See further at planned matings.

Op dit moment zijn er geen Laperm dames zwanger. Zie verder bij aanstaande dekkingen.

*****************************************************************************************************************